fbpx
Powrót do listy aktualności

Laureaci 7. MFF Kino Dzieci 2020

Tegoroczny festiwal Kino Dzieci przechodzi właśnie do historii. Podczas gali zamknięcia 7. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji. Poznajcie wszystkich laureatów!

scroll down for english version

PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI

Kwiat Paproci – nagroda publiczności

Głosami widzów 21 kin oraz widzów online najlepszym filmem Konkursu głównego w plebiscycie publiczności 7. MFF Kino Dzieci, zostaje film: Ella Bella Bingo (tyt. oryg. Elleville Elfrid), reż. Frank Mosvold, Atle Solberg Blakseth!

JURY KONKURSU GŁÓWNEGO w składzie: Justyna Bednarek, Jacek Piotr Bławut, Martyna Harland, Dominika Janik, Anna Mirska-Czerwińska przyznaje nagrodę główną filmowi:

Szczęściara (tyt. oryg. H is for Happiness) w reżyserii Johna Sheedy

W uzasadnieniu czytamy:

Postanowiliśmy docenić właśnie ten obraz za wszechstronność i szczególne wartości artystyczne: doskonałą grę aktorską, malarskie kadry, wciągający scenariusz i dobrą muzykę. Nie jest to jednak w żadnym wypadku „sztuka dla sztuki”. W bardzo przyjaznej i przystępnej dla młodego odbiorcy formie, film porusza trudne i budzące skrajne emocje tematy, takie jak śmierć czy depresja. Jakby wbrew wadze poruszonych problemów, widz zostaje napełniony pozytywną energią i wychodzi z kina z przeświadczeniem, że świat może być dobrym, przyjaznym miejscem. Dodatkowym atutem jest fakt, że „Szczęściara” przekracza granice wiekowe i pozwala dobrze się bawić i dzieciom, i dorosłym.

Wyróżnienie

Wszyscy za jednego (tyt. oryg. Flukten over grensen) w reżyserii Johanne Helgeland – wojenna historia o potężnej edukacyjnej „sile rażenia”.

W uzasadnieniu czytamy:

Opowiedziana z perspektywy dziecka, przestrzega przed złem, które nigdy nie powinno się powtórzyć. Dowodzi, że – niezależnie od wieku – każdy może dokonać dobrych lub złych wyborów, a mały człowiek miewa silniejszy kręgosłup moralny, niż niejeden dorosły. To film o przyjaźni wbrew własnemu interesowi, o sile słowa „przepraszam”, a także o tym, że zdolność do przyznanie się do błędu miewa większą wartość, niż całkowity brak wątpliwości. Doceniliśmy także walory artystyczne „Wszystkich za jednego”, szczególnie grę konwencjami i znanymi z literatury dziecięcej symbolami, których obecność pomaga młodemu odbiorcy zmierzyć się z tematem holocaustu. Zwłaszcza, jeśli po seansie będzie mógł porozmawiać z otwartym, wspierającym dorosłym.

JURY KONKURSU FILMOWYCH ODKRYĆ w składzie: Piotr Guszkowski, Iza Rutkowska, Kasia Walentynowicz przyznaje nagrodę filmowi:

Bori (tyt. oryg. Bori) w reżyserii Kima Jin-yua

Uzasadnienie werdyktu:

Bori jest filmem o tym, że nawet wśród osób, które są ci najbliższe, możesz czuć się „inny”, a będąc jedną rodziną ludziom zdarza się żyć w różnych światach. W naszym odczuciu „Bori” w uniwersalny sposób pokazuje potrzebę akceptacji i przynależności do grupy.

Wyróżnienie

Podróż księcia (tyt. oryg. Le Voyagedu Prince) w reżyserii Jeana-François Laguioni i Xaviera Picarda.

W uzasadnieniu czytamy:

Wykreowany w tej animacji fantastyczny świat wydaje się tak odległy, a z drugiej strony dostrzegamy w nim odbicie naszej rzeczywistości i jej bardzo aktualnych problemów. Stawia pytania o konsekwencje żądzy władzy, rozbudzania strachu przed obcym oraz niszczenia natury, która odzyskuje niegdyś odebraną jej przestrzeń.

JURY ECFA (European Children’s Film Association) w składzie: Marta Kraus, Johannes Lõhmus, Judita Soukupová, nagrodę przyznaje filmowi:

Fritzi – przyjaźń bez granic (tyt. oryg. Fritzi: Eine Wendewundergeschichte) w reżyserii Matthiasa Bruhna i Ralfa Kukuli

Uzasadnienie:

Mistrzowska animacja wyróżniająca się unikatowym stylem wizualnym. Oczyma dziewczynki, z którą łatwo jest się nam utożsamić, film ukazuje trudny rozdział w historii, pełen zmian politycznych bez szans na wolność. Mimo trudnego tematu opowieść niesie pozytywne emocje i mocne przesłanie, że przyjaźń może pokonać wszelkie Bariery.

Wyróżnienia

Binti (tyt. oryg. Binti) w reżyserii Frederiki Migom

W uzasadnieniu czytamy:

Za wyjątkowe połączenie młodzieńczego i odjazdowego stylu wizualnego z niezwykle istotnymi tematami. Film tryskający surową energią i uśmiechami na twarzach wszystkich bohaterów.

oraz

Wszyscy za jednego (tyt. oryg. Flukten over grensen) w reżyserii Johanne Helgeland

Uzasadnienie werdyktu:

Opowieść ta udowadnia, że nawet w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa, dobroć, odwaga i siła wiary w to, co dobre, a co złe, może uratować życie. Poprzez kontekst historyczny film ukazuje uniwersalne przesłanie przeciw dyskryminacji.

JURY SKS (Stowarzyszenie Kin Studyjnych) pod przewodnictwem Prezeski Stowarzyszenia Kin Studyjnych – Marleny Gabryszewskiej, nagrodę przyznaje filmowi:

Binti (tyt. oryg. Binti) w reż. Frederiki Migom

W uzasadnieniu czytamy:

Twórcy filmu Binti udowadniają, że można i trzeba przybliżać najmłodszym trudne tematy nękające świat dorosłych. Tytułowa bohaterka to dziewczynka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, a życiowe trudności pokonuje zarażając wszystkich wokół swoją niespożytą energią i wiarą w happy end. To małe dziewczynki mają  moc zmieniania świata, na taki w którym wszyscy chcielibyśmy żyć.

 

Awards – english info

THE AUDIENCE AWARD

Fern Flower – the audience award

According to the audience across 21 cinemas, “Ella Bella Bingo”, directed by Frank Mosvold, Atle Solberg Blakseth wins the main competition!

The Jury of the Main Competition of the 7th Children’s Cinema International Film Festival consisting of Justyna Bednarek, Jacek Piotr Bławut, Martyna Harland, Dominika Janik and Anna Mirska-Czerwińska, awards the main prize to the film “H is for Happiness” directed by John Sheed.

We decided to award this particular film for its versatility and special artistic values: excellent acting, painting-like frames, an engaging script and good music. However, this production is by no means “art for its own sake”. In a very friendly form, accessible for young viewers, the film deals with difficult and extremely emotional topics, such as death and depression. Almost in counterbalance to the weight of the issues raised, the viewer is filled with positive energy and leaves the cinema convinced that the world can be a good, friendly place. An additional advantage is the fact that “H is for Happiness” crosses the age limits and allows both children and adults to have fun.

We also awarded a special mention to the film “All for One” by Johanne Helgeland – a war story with a significant educational “firepower”. Told from the perspective of a child, it warns against an evil that should never be repeated. It suggests that – regardless of age – anyone can make right or wrong choices, and a little person can have a stronger moral backbone than many adults. It is a film about friendship which goes beyond self-interest, about the power of the word “I’m sorry”, and about the fact that the ability to admit when you are wrong is more valuable than having no doubt at all. We also appreciated the artistic value of “All for One”, especially its play with conventions and symbols known from children’s literature, the presence of which helps the young audience face the subject of the Holocaust. Especially if after the screening they are able to talk to an open, supportive adult.

The Jury of the Discoveries Film Competition of the 7th Kids Kino International Film Festival, consisting of Iza Rutkowska, Katarzyna Walentynowicz and Piotr Guszkowski, is pleased to award the film “Bori” directed by Kim Jin-yu.

“Bori” is a film that focuses on how, even among people who are closest to you, you can feel “different”, and how despite being one family, people can sometimes live in different worlds. In our opinion, “Bori”’s message about the need for acceptance and belonging to a group is universal.

The special mention is awarded to the film “The Prince’s Journey” directed by Jean-François Laguioni and Xavier Picard. The fantasy world created in this animated film seems so distant, yet at the same time, we see in it a reflection of our own reality and its very current problems. It asks questions about the consequences of the lust for power, of fostering the fear of unknown, and of destroying nature, which eventually recovers what once was taken from it.

ECFA JURY (European Children’s Film Association) represented by: Marta Kraus, Johannes Lõhmus, Judita Soukupová

Main award
“Fritzi: A Revolutionary Tale” is a well done animation with a unique visual style. Through the eyes of a girl shows children and its audience understandably the difficult historical part full of political changes without a chance for freedom. Despite the topic, the tale gives positive emotions and the strong message that the friendship can get over any barriers…

Special mentions:
“The crossing”. The story proves that even in the face of great danger, kindness, courage and strong belief
what’s right and wrong can save innocent lives. Through historical context the film sends a universal antidiscrimination message.

“Binti”. A special mention has to be given to “Binti” for its unique blend of combining youthful and groovy visual style with topics that are extremely relevant. A film bursting with raw energy and smiles on all the characters’ faces.