fbpx

o nas

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty to organizacja pozarządowa działająca od 2003 roku. Naszymi najważniejszymi inicjatywami są: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, American Film Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli całoroczne cykle filmowe dla przedszkoli i szkół, program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, Kino Dzieci.Lab i Kino Dzieci Industry – projekty wspierające branżę filmową i produkcje dla młodych widzów.

o idei

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci to wydarzenie skierowane do widzów od 4 roku życia oraz ich opiekunów. Ideą, jaka od początku przyświeca festiwalowi, jest udostępnianie szerokiej publiczności wartościowych filmów,  które  wyróżniają  się  walorami edukacyjnymi, artystycznymi  oraz  produkcyjnymi.

Widownia   Kina   Dzieci,  od  startu  festiwalu  w  2014  do dziś,  rozrosła  się do  ponad dwudziestu  miast
w  Polsce.  Publiczność  każdej  edycji  zapoznaje się z  międzynarodowymi  produkcjami  nominowanymi
Konkursie  głównym, które  nie  trafiły  jeszcze  do  szerokiej  dystrybucji.  Pełen  program, pogrupowany
w sekcje, prezentowany jest w Warszawie i we Wrocławiu, zaś najważniejsza z sekcji, czyli Konkurs główny prezentowany jest również w pozostałych ok. osiemnastu festiwalowych miastach. Najlepszy film zawsze wybierany jest przez widzów z całej Polski. Dzięki festiwalowi na ekranach polskich kin pojawiają się wyselekcjonowane tytuły, w tym europejskie i międzynarodowe produkcje – filmy aktorskie, animacje, filmy dokumentalne oraz seriale dla dzieci.

Wierzymy, że takie działania mają istotny wpływ na kształtowanie młodych widzów oraz rozwijanie się rynku produkcji filmów kierowanych do młodego widza. Jednak Kino Dzieci to nie tylko pokazy filmowe. Dzięki warsztatom i wydarzeniom towarzyszącym festiwal staje się okazją do wspólnego spędzania czasu, spotkań i dyskusji. Kino Dzieci wykracza poza tydzień pokazów i jest obecny dla widzów przez cały kolejny rok, wprowadzając przez kolejne miesiące najlepsze filmy festiwalu do kin.

o 9. edycji festiwalu

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w tym roku już po raz dziewiąty zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci – święto dla młodych widzów i widzek oraz ich opiekunów i opiekunek. Tradycją festiwalu staje się także hybrydowa formuła, gwarantująca zarówno szeroki dostęp do bezpiecznych i wartościowych filmów, jak i dająca możliwość niemal miesięcznego udziału w wydarzeniu.

W dniach 24 września 2 października festiwal odbędzie się stacjonarnie w 20 miastach w Polsce. Następnie od 6 do 23 października online. 

W programie znajdzie się 12 zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo sekcji (w tym jedna poświęcona opiekunom), wypełnionych dokumentami, filmami aktorskimi i animowanymi. Nowością jest sekcja z norweskimi dokumentami wybranymi specjalnie dla młodych widzek i widzów. Sekcja Droga na północ dokumenty z Norwegii jest finansowana z Mechanizmu Finansowego EOG oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak co roku Kino Dzieci przybliży kinematografię wybranego rejonu, tym razem wraz z partnerem tej sekcji, czyli Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie nadamy filmową Pocztówkę z Niderlandów

W ramach Konkursu głównego zobaczymy, a jurorzy ocenią, najciekawsze międzynarodowe produkcje, które nie trafiły jeszcze do krajowej dystrybucji. Niezmiennie, publiczność festiwalowych miast w plebiscycie wskaże najlepszy film festiwalu Kino Dzieci. Składy jurorskie ocenią również tytuły w Konkursie filmowych odkryć i w Konkursie krótkich dokumentów

Ponadto w programie: spotkania z reżyserkami i reżyserami filmów oraz aktorkami i aktorami dziecięcymi, wstępy do filmów przygotowane przez edukatorów i edukatorki / ekspertów i ekspertki, warsztaty i bogactwo materiałów online. Forma wszystkich aktywności towarzyszących festiwalowi dostosowana będzie do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

Dział Edukacji SNH, który jest organizatorem 9. MFF Kino Dzieci, kinem dla młodych widzów zajmuje się na wielu obszarach. Obok festiwalu rozwija edukację filmową w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, dystrybuuje filmy w kinach i na platformie Nowe Horyzonty VOD, prowadzi warsztaty rozwoju scenariuszy filmów i seriali fabularnych, animowanych i dokumentalnych dla młodego widza Kino Dzieci Lab i Kino Dzieci Docs, a także organizuje spotkania ze światową branżą filmową.

Tegorocznemu festiwalowi ponownie towarzyszyć będzie Kino Dzieci Industry, czyli międzynarodowe forum koprodukcyjne projektów filmów i seriali dla młodej widowni. W wydarzeniu co roku bierze udział ponad 300 przedstawicieli branży filmowej, reprezentujących takie firmy jak Netflix, Canal + czy Nickelodeon. Twórcy mogą tu znaleźć potencjalnych inwestorów, koproducentów, dystrybutorów, agentów sprzedaży czy nadawców telewizyjnych, którzy pomogą im zrealizować ich pomysł na film lub serial. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2730 września, w Warszawie i online.

o nagrodzie dla działu edukacji:

W 2018 roku Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty został uhonorowany nagrodą Platynowych Koziołków przyznawaną przez Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży z uzasadnieniem:

“Filmy, nawet te najwspanialsze, nie byłyby potrzebne, gdyby nie miał ich kto oglądać. Żeby oglądać filmy trzeba rozumieć ich język. I muszą być dostępne. Na tych pewnikach zbudowane są założenia misji, którą tegoroczni Laureaci realizują z entuzjazmem i konsekwencją godną sprawy, jaką jest kino dla dzieci i młodzieży w Polsce. Podziw budzi wszechstronność ich działań i łącząca je wewnętrzna logika. Zaczynali od cyklów szkolnej edukacji filmowej, które do dzisiaj stanowią jeden z filarów ich działalności. O uczniach decydują nauczyciele, szybko więc zaczęli i ich edukować oraz, co równie ważne, rozwijać ich pasję kina. Niezadowoleni z ubóstwa oferty repertuarowej, z której mogli korzystać w swoich programach, zabrali się za własną dystrybucję filmową. Świadomi tego, że publiczność kocha rodzime kino, podjęli się inspirowania i wspierania branży na polu koncepcyjnym i scenariuszowym. W rezultacie są dzisiaj wyjątkowym, i to na skalę europejską, operatorem kompleksowego programu upowszechniającego i wspierającego kino dziecięce i młodzieżowe w Polsce, a zarazem jednym z ważniejszych sprawców tworzącego się właśnie boomu na ten gatunek w naszym kraju. Platynowe Koziołki 2018 przyznajemy Działowi Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, za kompleks projektów, złożony z takich działań jak Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczne edukacyjne cykle filmowe dla szkół, Festiwal Filmowy Kino Dzieci, Program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, Klub Kina Dzieci, Warsztaty filmowe dla nauczycieli, Kino Dzieci Pro czy Warsaw Kids Film Forum. Jednocześnie konstatujemy, że nagroda nie stanowi bynajmniej podsumowania dorobku Laureata, gdyż jego aktywność ma charakter dynamiczny i rozwojowy; z zainteresowaniem czekamy na kolejne pomysły, projekty i programy, ciekawi, co wymyślą, czemu poświęcą uwagę i co jeszcze dobrego zrobią dla kina młodego widza w Polsce.”